Ziyaretçi Aydınlatma Metni

 

İsimsiz-1 (1)-1.jpg (74 KB)


WEB SİTESİ/PLATFORM ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ

 

İnan Grup Giyim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi –Giyim Dünyası- olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) bu aydınlatma metnini, web sitelerimizi (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı kullanırken (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği, saklandığı ve aktarıldığı konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat kapsamında hazırladık. Belirtilen Kanunlarda yer alan "Aydınlatma Yükümlülüğü" maddelerine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Şirket tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler;

Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin birimleri ve ofisleri, Şirketimize aracılık yapan firmalar, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi KVKK ve GDPR çerçevesinde özetle, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; ticari ilişkimiz için gerekli sözleşmeleri kurabilmemiz ve uygulayabilmemiz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmemiz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması adına kişisel verilerinizi zorunlu olarak işleyebilmemiz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçları ile kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenmenin Amaçları

 

·       İsim/Soyisim ve kimlik bilgileri (yabancı müşteriler için ayrıca pasaport numarası)

 

·       Elektronik posta adresi

 

·       İletişim, adres ve telefon

 

·       Müşteri İşlem Verisi

 

·       Finans ve Ödeme Bilgileri

 

 

·       Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı

 

·       Ziyaret Edilen Sayfalarınızın Bilgisi

 

·       Pazarlama Verisi

 

·       Mal alım/satım hizmeti süreçlerinin yürütülmesi

·       İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·       Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,

·       Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,

·       Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,

·       Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,

·       Satın aldığınız ürün ve hizmetlere ilişkin bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,

·       Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,

·       Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,

·       Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,

·       Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,

·       Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

·       İnternet sitesinin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,

·       Şirket tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,

·       Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,

·       Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

·       Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,

·        Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,

·        Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 

 

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Kişisel verileriniz KVKK ve GDPR çerçevesinde özetle, yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve iş bu şekilde aydınlatma yükümlülüğüne uyularak ilgilinin bilgisi dahilinde, resmî kurumlara, denetçilerimize, tedarikçilerimize, bize aracılık yapan firmalara ve iş ortaklarımıza ve avukatlarımıza aktarılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlayabilmemiz amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi için Şirketimiz birimlerine, aracı ve iş ortaklarımıza,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan genel kolluk örgütlerine, Türkiye İstatistik Kurumu gibi diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • İstediğiniz takdirde vekil veya temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerin yerine getirilmesi amacıyla avukatlarınız gibi vekil veya yasal temsilcilerinize,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli pazarlama ve reklam çalışmalarının iş birimlerimiz tarafından yapılması için şirket idari ve mali birimlerine kanuni şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılmaktadır.

 

 1. Sosyal Medya Değerlendirmesi

Sosyal medya hesaplarımızdan birisini ziyaret ettiğinizde, işlenen kişisel verilerinizden dolayı, haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

Her ne kadar sorumluluk anlamında sosyal medya operatörü şirketler ile bir paylaşımımız olsa da verilerinizin istenmesinde kapsamlı bir etkimiz olmayıp, veri işleme amaç, yöntem ve vasıtalarını belirlemede hiçbir rolümüzün bulunmadığını belirtmek isteriz. Veri işleme anlamında, bu operatörlerin kurumsal uygulamalarına uymak ile yükümlüyüz. Aşağıda sosyal medya hesaplarımızın linklerini bulabilirsiniz.

https://www.instagram.com/giyimdunyasimagaza/

https://m.facebook.com/giyimdunyasimagaza/

 

Kullanıcı hareketlerini analiz ederek, profilinizi çıkarma vasıtası ile sizlerin tercih ve ilgi yönlerini belirleyen bir veri isleme yöntemi kullanan sosyal medya platformları, bu yöntemle sizlere özel olarak pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Eğer, bir sosyal medya hesabınız varsa, bu hesaba giriş yaptığınız cihazlarınızın tümünden sizlere yönelik bu tarzda pazarlama çalışmaları yürütülebilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Şirket olarak bizlerin, sizlerin sosyal medyada yapmış olduğunuz hareketlere erişememekte ve sosyal medya platformları vasıtasıyla sizlere ait islenen kişisel verileri elde etmemekte ve bunları kopyalamamaktayız.

Sağlayıcıların kurumsal uygulamalarına göre veri isleme vasıtaları her sosyal medya operatörünün veri isleme vasıtalarının farklı olduğunu da belirtmek isteriz. Bu detaylara istinaden, verilerinizin isleme yöntem ve vasıtalarını belirleyen sosyal medya operatörlerinin gizlilik ve kişisel veri güvenliği politika linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

 Instagram Privacy Policy ; https://help.instagram.com/196883487377501

 Facebook Privacy Policy; https://www.facebook.com/policy.php

 Twitter Privacy Policy; https://twitter.com/en/privacy

 Linkeldn Privacy Policy; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları;

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ve GDPR 6-17. vd maddeleri uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 1. Bu Konuda Bizimle iletişime Geçin

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Bayındır Sokak No:4 Kızılay Çankaya / ANKARA ” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir, iadeli taahhütlü veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (inangrupgiyim@hs01.kep.tr ) güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir veya Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile inan@giyimdunyasi.com.tr  adresine iletebilirsiniz.

Talep ve başvurularda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Giyim Dünyası Şirketleri başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Giyim Dünyası Şirketleri kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Giyim Dünyası Şirketleri gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Giyim Dünyası Şirketleri hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.